School of MedicineRuh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı