School of MedicineRuh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Kitaplar

Tıp Öğrencileri ve Uzmanlık Öğrencileri İçin Önerdiğimiz Kaynaklar:

Ruh Sağlığı ve Bozuklukları

13. Baskı, Ankara 2015

Yazarlar: Prof. Dr. M.Orhan Öztürk ve Prof. Dr. Aylin Uluşahin

Yayınevi: Nobel Tıp Kitapevleri

Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry

Volıume I & II

Eight Edition, 2005

Editors: Benjamin Sadock & Virginia Sadock

Lippincott Williams & Wilkins